KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

ALİS LUXE GÜZELLİK MERKEZLERİ ve personeli tarafından sizlere sunulmakta olan hizmetin ifası kapsamında tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

ALİS LUXE GÜZELLİK MERKEZLERİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Bilgileriniz (Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz),

İletişim Bilgileriniz (Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sairvasıtalar aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edileniletişim verileriniz),

Finansal Verileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

Sağlık Bilgileriniz ( Estetik ve kozmetik amaçlı yapılan güzellik operasyonu amaçlı faaliyetler kapsamında tarafımızla paylaşmış olduğunuz ve beyan etmiş olduğunuz kişisel sağlık verileriniz (tanı ve operasyon geçmişinize ait veriler, kullandığınız ilaç bilgileri, boy kilo endeksi,hizmetlerin ve operasyonların yürütülmesine ilişkin risklerin ifade edildiği onam formunda beyan ettiğiniz her türlü sağlık problemlerinize ilişkin kişisel verileriniz),

Web sitesi gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, anketler, form bilgileri.

Operasyon öncesi ve sonrası fotoğraflarınız, işlem uygulaması esnasında görüntü kayıtları, Diğer bilgiler (Meslek bilgisi, evlilik yıldönümü, doğum günü v.s bilgiler)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer işleme şartlarına bağlı olarak işlenmektedir.ALİS LUXE GÜZELLİK MERKEZLERİ'nin verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz;

Sunmakta olduğumuz hizmetlere dair işlemlerin gereklerinin yerine getirilebilmesive hizmetin ifası kapsamında sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak,

Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi (Ticari elektronik ileti onayı mevcut müşterilerimiz açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve müşteriye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,)

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin

Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,